Nawiązanie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą poprzez wprowadzenie wspólnej oferty opartej na lokalnych zasobach w celu rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. Nawiązanie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą poprzez wprowadzenie wspólnej oferty opartej na lokalnych zasobach w celu rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych, której celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR, w wyniku czego nastąpi wzrost sprzedaży lub przychodów partnerów dzięki rozszerzeniu oferty i wprowadzeniu na lokalny rynek innowacyjnych usług w zakresie turystyki i rekreacji z wykorzystaniem walorów obszaru została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki zostały pozyskane w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.