ZAMKOWA HOTEL I RESTAURACJA
ZAMKOWA

Atrakcje turystyczne

Drohiczyn to miejsce niezwykłe i pełne czaru. Dawna stolica Podlasia, miasto o bogatej i długiej historii, które dziś pozostaje na uboczu spraw wielkiego świata. Monumentalne budowle kościołów, klasztorów i kolegium - ślady dawnej świetności - nie przystają do skromnej, często drewnianej zabudowy. Gród w Drohiczynie powstał jeszcze w XI w. na polsko - ruskim obszarze etnicznym.
Drohiczyn jest miastem położonym na wysokim brzegu Bugu z bogatą historią. Jest jednym z 4 grodów koronacyjnych w Polsce (jeden z czterech w Polsce po Gnieźnie, przed Krakowem i Warszawą). Niewątpliwie na uwagę zasługuje przepiękna panorama rzeki Bug, którą można podziwiać między innymi z Góry Zamkowej, wzniesionej o kilkadziesiąt metrów nad poziom Bugu. Na jej szczycie poza punktem widokowym znajduje się obelisk z 1928r., upamiętniający dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Nadbużańskie tereny wykorzystano między innymi podczas realizacji takich filmów jak „Nad Niemnem”, „Kronika Wypadków Miłosnych” i „Panny z Wilka” Andrzeja Wajdy

Niewątpliwie poza urokami panoramy Bugu, jest możliwość spływu kajakami lub dla mniej odważnych rejs po rzece statkiem spacerowym lub wycieczki łodzią.

Istnieje także możliwość zorganizowania wycieczek autokarowych do Korczewa, Grabarki, Białowieży czy Ciechanowca.

Przyroda w tych okolicach jest dzika, naturalna nie naruszona przez człowieka, co jest rzadkością w dzisiejszych czasach. Można tu napotkać sarny, jelenie, jastrzębie, sokoły, czaple, łabędzie, mnóstwo bocianów, a w rzece można łowić wiele gatunków ryb.
Niezwykłe położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug i dość wyraźną rzeźbą polodowcową, naturalnymi korytami rzecznymi z licznymi skarpami, mieliznami, wyspami, przepięknymi starorzeczami, rozległymi łąkami i pastwiskami sprawia, że Drohiczyn posiada tereny doskonałe do rekreacji i wypoczynku, szczególnie wędkowania.

Zabytki, które warto zobaczyć podczas pobytu w Drohiczynie to między innymi:

Zespół Klasztorny Franciszkanów, który składa się z kilku obiektów. Najważniejszym jest kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, późnobarokowy z potężną wieżą dzwonniczą. Podobnie jak inne zabytki Drohiczyna był on wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Kościół posiada niezwykle jasne barokowe wnętrze. Jest to trójnawowa bazylika, której nawa główna jest sklepiona sklepieniem kolebkowym z lunetami. Obok kościoła znajdują się zabudowania poklasztorne z lat 1730-51

Barokowy Zespół Klasztorny Benedyktynek składa się z kościoła p.w. Wszystkich Świętych i klasztoru. W r. 1621 przy kościele p.w. Wszystkich Świętych, istniejącym od 1560 r. Wojciech Niemira osadził zakonnice benedyktynki, sprowadzone tu z Torunia. Kościół wzniesiono w latach 1734-1738. Kościół pośród innych zabytków miasta wyróżnia się piękną rokokową fasadą.

Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy. Wzniesiona w 1792 r. jako cerkiew greko-katolicka przy klasztorze bazylianów, przebudowana w 1848 r. na prawosławną. We wnętrzu zwraca uwagę bogaty ikonostas.

W Drohiczynie znajdują się ponadto: muzeum regionalne (zbiory archeologiczne i etnograficzne), malarstwo poplenerowe, rzeźba, zmienne wystawy, muzeum diecezjalne (zbiory mieszczą się w kilku salach. Jest wśród nich sala papieska - z fotelem, na którym w 1999 roku zasiadł w Drohiczynie Jan Paweł II, z obrazami, pamiątkowymi medalami i monetami, okolicznościowymi znaczkami i pocztówkami. W innych salach można obejrzeć zabytkowe rzeźby i obrazy, a także oryginalne dokumenty królewskie podpisane przez Władysława IV, Jana Kazimierza i Augusta II).

W okolicach Drohiczyna odnaleźć można także kilkadziesiąt schronów bojowych z 1940-1941 roku (Linia Mołotowa).
Od 1991r. Drohiczyn jest stolicą Diecezji. 10 czerwca 1999 r. odbyło się tu spotkanie ekumeniczne z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.